El patrimoni geològic del Pallars comprèn recursos naturals de valor científic, cultural o educatiu que permeten reconèixer i interpretar l’evolució de la historia geològica de la Terra i els processos que l’han modelat. I ho podeu descobrir tot estant a la nostra casa rural!

Des del punt de vista ecoturístic, aquest patrimoni té un interès educatiu i interpretatiu però també té interès per la seva bellesa i espectacularitat.

Els espais d’interès geològic del Pallars Jussà i rodalies són: els granits d’estany Gento, el basament cambroordovicià i devonià a la vall Fosca, les mines de Malpàs, el Carbonífer i les roques volcàniques d’Erillcastell,  el triàsic i permià de la vall de Manyanet, la discordança herciniana a Xerallo, el Juràssic de Sarroca de Bellera, les mines d’urani i coure de la vall Fosca, els guixos (Keuper) de Senterada, l’anticlinal de Bóixols a Carrànima, els encavalcaments d’Abella i Bóixols, els esculls de rudistes de les collades de Basturs, les plataformes cretàciques del Montsec, al Pas Nou; Terradets i Mont-rebei, les turbidites del barranc de Montsor, els gresos de platja i deltaics d’Areny al tall d’Isona,  Orcau i Santa Engràcia; els jaciments d’ous de dinosaure de Basturs, els esculls de corall del congost d’Erinyà, l’anticlinal de Sant Corneli, la discordança alpina al congost de Collegats, la plataforma de Sant Corneli a Aramunt i Vilanoveta, el sinclinal de Carreu, la formació Castissent a Mas de Faro, el tall de Montllobar (estratotipus de l’Ilerdià), els sediments mareals eocens de la vall d’Àger i els conglomerats de Collegats a Claverol i Hortoneda.

La Conca de Tremp pertany a les regions clàssiques de la geologia europea. Aquesta popularitat es deu a la gran varietat de paleoambients que van des de marques i gresos formats a mar obert i profund, fins a argiles i graves típiques de terres àrides, passant per esculls i dipòsits de plana de marea. L’observació en els excel·lents afloraments de les textures i estructures sedimentològiques, dels canvis litològics laterals i verticals així com la presència de nombrosos fòssils, permeten la reconstrucció i observació de l’origen dels sediments i dels processos que els han originat.

Per gaudir de la geologia del Pallars us recomanem fer-ho  amb un guia especialitzat per interpretar millor l’origen i evolució dels elements geològics, tot estant a la nostra casa rural.