L’estany de Montcortès  és l’únic estany sense resclosa del Pirineu de Lleida i l’únic, amb els de Basturs, que no té un origen glacial, sinó càrstic. Les seues aigües provenen d’una font interna i té una profunditat de 30 metres, fet que  li ha donat un caire misteriós i llegendari. L’estany està inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural  (PEIN).