A la ruta dels voltors les espècies més representatives són el trencalòs (Gypaetus barbatus), el voltor comú (Gyps fulvus), el voltor negre (Aegypius monachus) i l’aufrany (Neophron percnopterus). Destaquem també altres rapinyaires com l’àliga daurada (Aquila chrysaetos), el duc (Bubo bubo) i el falcó pelegrí (Falco peregrinus). Quant a mamífers, els que trobem en un nombre més abundant són el gat fer (Felis sylvestris), el toixó (Meles meles), la guineu (Vulpes vulpes) i el senglar (Sus scrofa). L’isard (Rupicapra pyrenaica) és un visitant ocasional de la zona. En un principi, aquesta ruta a La Terreta està pensada per fer-la amb vehicle, però és possible fer-la també amb BTT, a peu (31 km), o guiada amb un gran coneixedor de la zona.